پیام های مناسبتی،انتصاب،تبریک و تسلیت

آذر ۱۳, ۱۳۹۷
تسلیت

خانواده محترم خیاط زاده

آبان ۱۲, ۱۳۹۷
بنر تبریک

جناب آقای اردشیر خدایی

مهر ۲۶, ۱۳۹۷
تربیت بدنی

روز ملی تربیت بدنی و‌ ورزش

مهر ۲۴, ۱۳۹۷
پارا المپیک

روز جهانی پاراالمپیک

مهر ۲۳, ۱۳۹۷
نا بینایان

روز نابینایان (عصای سفید)

مهر ۲۲, ۱۳۹۷
استاندارد

روز جهانی استاندارد