مطالعه رفتار مصرف کننده

مطالعه رفتار مصرف کننده

مطالعه رفتار  مصرف کننده

مطالعه رفتار  مصرف کننده

افزایش شرایط رقابتی سبب احساس نیاز روز افزون شرکتها و سازمانها به بازاریابی شده است. آنها متوجه شده اند که تمرکز بر نیازهای مصرف کنندگان و شناسایی رفتار مصرف کنندگان از مفروضات اصلی گرایش بازاریابی است.

به این ترتیب مطالعه و کشف نیازهای مصرف کنندگان و تجزیه و تحلیل فرآیند رفتار مصرف کننده و اولویت بندی عوامل تاثیرگذار بر این فرآیند از عمده وظایف مدیران بازاریابی است که در نتیجه آن سلیقه بازار هدف که از لحاظ پارامترهای سن، درآمد، ذائقه، سطح تصحیلات و … با یکدیگر متفاوت اند، شناسایی و کالا یا خدمات مناسب به آن بازار عرضه می شود.

بسیاری از دست اندرکاران تبلیغات و بازاریابی، به دنبال برنامه ریزی موثر و کارآمد در جهت تبلیغات کالا و خدمات خود هستند. آنها روشهایی را مورد توجه قرار می دهند تا بتوانند مشتریان را متقاعد به خرید از خود کنند، اما معمولاً این روش ها تا جایی ادامه می یابد که مشتری را به خرید سوق دهد و پس از خرید متوقف می شود.

تبلیغاتچی های ماهر و بازاریابان زبردست می دانند که فروش، پایان رابطه با مشتری نیست و در واقع آغاز یک رابطه ی بلند مدت با وی، جهت ترغیب به خریدهای بعدی و توسعه نام تجاری مزبور در میان سایر مصرف کنندگان از طریق توصیه محصول مزبور به ایشان است. بر این اساس ارزیابی رفتار مصرف کننده پس از خرید کالا و خدمات از دید بازاریابان زبر دست بسیار مهم است.

رفتار مصرف کننده:

رفتار مصرف کننده به مطالعه تمامی فرآیندهای انتخاب، استفاده، کنارگذاری محصول ها و خدمات، تجارب و یا ایده ها به وسیله افراد، گروه ها و سازمان ها برای ارضای نیازها و نیز بررسی آثار این فرآیندها بر مشتری و جامعه می پردازد. رفتار مصرف کننده عبارت است از مطالعه این که مردم چگونه خرید می کنند و چه چیز یا چیزهایی می خرند و چرا خرید می کنند؟ . رفتار مصرف کننده یعنی مطالعه واحدهای خرید کننده و فرآیندهای مبادله.

فرایند تصمیم گیری خرید مصرف کننده:

۱- شناخت مشکل

۲- جمع آوری اطلاعات

۳- ارزیابی گزینه ها

۴- خرید

۵- ارزیابی پس از خرید

این فرایند راهنمایی برای مطالعه نحوه تصمیم گیری مصرف کنندگان است. به یاد داشتن اینکه مصرف کننده در تصمیم گیری خود لزوماً نباید همه این مراحل را طی کند نکته ای حایز اهمیت است. در حقیقت مصرف کننده هر لحظه ممکن است به این فرایند خاتمه دهد و حتی ممکن است خرید نکند .

وفاداری به نام و نشان تجاری:

آن چه با رضایت مصرف کننده و رفتار شکایت آمیز بسیار مرتبط است، حوزه وفاداری به نام و نشان تجاری است . وفاداری به نام ونشان تجاری را می توان این گونه تعریف کرد: میزانی که مشتری نسبت به یک نام و نشان تجاری نگرش مثبت دارد، میزان پایبندی اوو قصد ادامه خرید آن در آینده. وفاداری به نام و نشان تجاری، به طور مستقیم از رضایت یا نارضایتی از نام و نشان تجاری ای که در طول زمان جمع آوری شده ونیز از کیفیت کالا تاثیر می پذیرد. از آنجا که نگهداشتن مشتریان قدیمی چهار تا شش برابر کم هزینه تر از ا یجاد مشتریان جدید است، مدیران باید بیشترین اولویت خود را به ایجاد کردن راهبردهایی اختصاص دهند که وفاداری به نام ونشان تجاری را ایجاد وحفظ می کند.

رفتار پس از خرید آخرین مرحله از فرآیند تصمیم گیری خرید مصرف کننده و از مهمترین مباحث در حوزه بازاریابی بخصوص رفتار مصرف کننده می باشد. و به رفتار مصرف کننده پس از مصرف کالاها یا خدمات خریداری شده وهمچنین مواردی که مصرف کننده پس از خرید به ارزیابی آنها می پردازد، از قبیل کیفیت مورد انتظار که اگر کالا یا خدمت خریداری شده انتظارات او را برآورده نماید، از خرید خود راضی و بر عکس، اگر انتظارات برآورده ننماید از خرید خود ناراضی می باشد. پس لازم است که شرکتها و سازمانها پس از فروش کالا یا خدمات به مشتریان و مصرف کنندگان ارتباط خود را با آنها قطع نکنند وهمچنان ارتباط داشته با شند، در غیر اینصورت در مورد کالاهای با درگیری بالا که معمولاً مشتریان و مصرف کنندگان پس از خرید، دچار تردید می شوند، باعث کاهش فروش و همچنین مراجعه یا خرید مجدد مشتریان و مصرف کنندگان قبلی می شود و در صورتی که سطح نارضایتی مصرف کنندگان بالا می باشد، می توانند بر مشتریان جدید موثر باشند که خریدی از شما انجام ندهند. پس مطالعه رفتار مصرف کننده پس از خرید برای هر شرکتی مهم می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.