مشاوره و برنامه ریزی

مشاوره و برنامه ریزی

امروزه تبلیغات بیشتر از آنکه تجاری باشد، علمی نوین به شمار می آید.مجموعه جستجو گران بازار رسانه با تشکیل گروهی توانمند، خلاق و آگاه به دانش روز با انجام مطالعات صحیح، بهترین و مؤثرترین شیوه‌ها و استراتژی‌های تبلیغاتی را به مشتریان خود ارائه می‌دهد. مشاوره و برند سازی بخشی از خدمات در این بخش می باشد.
مشاوره و برنامه ریزی، نقشه راه کسب و کار یک بنگاه اقتصادی به حساب می آید. مشاوره و برنامه ریزی در هر سازمان بر پایه ی هدف گذاری صورت گرفته، تدوین می گردد. از همین رو نقش برنامه راهبردی در کسب موفقیت یک شرکت بسیار کلیدی و حائز اهمیت است. برنامه ریزی کسب و کار و اجرا بعنوان دو عنصر مکمل در پیشبرد اهداف سازمانی عمل می کنند. حاصل یک اجرای قوی اما فاقد برنامه ریزی کامل و دقیق ، چیزی جز شکست نخواهد بود و برنامه ی بدون اجرای قوی نیز ثمری نخواهد داشت. مدیران موفق همواره به دلیل درگیر بودن در امور اجرایی از خدمات مشاوران استفاده می کنند تا از تخصص آنها در برنامه ریزی کسب و کار جهت اجرا و کسب موفقیت نهایت بهره را ببرند.

خدمات ما در این حوزه:

  • طراحی و تدوین کمپین ۳۶۰ درجه (I-Branding)
  • طراحی و تدوین برنامه استراتژیک برند (Brand Strategic Planning)
  • طراحی و تدوین برنامه بازاریابی (Marketing Planning)
  • طراحی و تدوین کمپین ارتباطات یکپارچه بازاریابی و برند (Imc-Ibc Compaign Plan)


هرجا که تجارت موفقی دیدی، بدان که کسی زمانی یک تصمیم جسورانه گرفته است. ( پیتر دراکر)


شما نمی توانید هیچ سازمانی بسازید اگر خود را با آدم هایی محصور نکنید که تجربه و مجموعه مهارت هایی فراتر از خود شما داشته باشند. (هاوارد شولتز)