مدیریت خلاقیت و ایده پردازی

خلاقیت شامل تولید چیزی است که هم اصیل و هم ارزشمند باشد و نشات گرفته از فرآیندهای خودآگاه و ناخودآگاه انسان می باشد. البته برخی هم معتقدند جان مایه خلاقیت تولید یک ایده است که در زمینه های تجاری سازی، فرهنگ، علم، فناوری و سایر زمینه ها مطرح میشود.

خلاقیت داروی تبلیغات اثربخش است، در دنیای پیام ها و ارائه های تکراری و بی اثر و آنچه که باعث نتیجه بخش شدن یک تبلیغ می شود ترکیبی از خلاقیت و ایده است.

خلاقیت به طور عام یعنی توانایی ترکیب اندیشه‌ها به شیوه‌ای منحصر به فرد یا ایجاد ارتباطی غیرمعمول بین اندیشه‌ها. یک سازمان که مشوق نوآوری است سازمانی است که دیدگاه‌های ناشناخته به مسائل یا راه حل‌های منحصر برای حل مسائل را ارتقا می‌دهند. نوآوری فرایند کسب اندیشه‌ای خلاق و تبدیل آن به محصول و خدمت و یا یک روش عملیاتی مفید است.

نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری

۱- نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری از جنبه فردی

خلاقیت و نوآوری عامل رشد و شکوفایی استعدادها و سوق دهنده به سوی خودشکوفایی

خلاقیت و نوآوری عامل موفقیت‌های فردی، شغلی و اجتماعی.

۲- نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری از جنبه سازمانی

خلاقیت و نوآوری عامل پیدایش سازمان

خلاقیت و نوآوری عامل تولیدات و خدمات

خلاقیت و نوآوری عامل افزایش کمیت، تنوع تولیدات و خدمات

خلاقیت و نوآوری عامل افزایش کیفیت تولیدات و خدمات و موفقیت در رقابت

خلاقیت و نوآوری عامل کاهش هزینه‌ها، ضایعات و اتلاف منابع

خدمات ما در این حوزه:

  • مدیریت خلاقیت تکنیکی (TCM)
  • ایده پردازی و طراحی در سه حوزه مفهومی (Conceptual) کلامی (Verbal) و تصویری (Visual)
  • برنامه ریزی و راهبری جلسات خلاقیت تیمی (Crative Team Work)
  • مدیریت هنری (Art Direction) و کپی رایتینگ (Copy Writing)
  • خلق ایده‌های اصلی
  • انتخاب شعار (اسلوگن و تگلاین)
  • نگارش سناریوی تلویزیونی و رادیویی
  • تعریف کاراکتر
  • خلق جینگل
  • خلق لوگو و نام برند