عوامل تأثیر گذار در ایجاد نوآوری،خلاقیت و کارآفرینی

عوامل تأثیر گذار در ایجاد نوآوری،خلاقیت و کارآفرینی

عوامل تأثیر گذار در ایجاد نوآوري،خلاقیت و کارآفرینی

عوامل تأثیر گذار در ایجاد نوآوری،خلاقیت و کارآفرینی

امروزه با توجه به افزایش سریع رقابت و پیچیدگی های عصر اطلاعات سازمان ها نیازمند آموزش مهارت هایی هستند که بتوانند با علم روز پیشرفت کنند. یکی از این مهارت های مهم خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی است که با استفاده از آن همگان سعی در رشد و توسعه شرکت و یا سازمان خود را داشته باشند.

کار آفرینی فرایندی است که در آن ایده های بدیع و مناسب به منظور بهره برداری از فرصتها و منابع موجود شناسائی و پیاده سازی میشوند. یکی از مهمترین عوامل تقویت و گسترش فرهنگ نوآوری، خلاقیت و کارآفرینی وجود ساختار و تشکیلات مناسب سازمانی می باشد. سازمان کارآفرین تلاشهای نوآورانه را جهت ارائه محصولات و خدمات جدید رشد، بهبود و حمایت میکند و بستر این پویایی را فراهم میسازد .

خلاقیت

خلاقیت از واژه ی «Creativity» و به معنای خلق کردن است. از دیدگاه روانشناختی، خلاقیت به معنای پدید آوردن چیزی از چیز دیگر به گونه ای منحصر به فرد است. به عبارت دیگر، خلاقیت به معنی کم یا زیاد کردن یک پدیده و تغییر شکل دادن و یا ترکیب کردن آن با سایر پدیده ها، اشیا یا چیزها است. خلاقیت، بکارگیری توانایی های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید است.

موانعی برای بروز خلاقیت وجود دارند که مهمترین آنها عبارتند از:

 • عدم اعتماد به نفس
 • ترس از انتقاد و شکست
 • تمایل به همرنگی و همگونی
 • عدم تمرکز ذهنی و …

نوآوری

اکثر سازمانها نوآوری را مزیتی رقابتی و مدیریت نوآوری را امری اجتناب ناپذیر می دانند وحتی صاحبنظران معتقدند که نوآوری رمز بقای سازمان است درحالی که برخی از سازمانها بحث مدیریت نوآوری را به صورت درون سازمانی دنبال میکنند، عده ای از صاحبنظران و سازمانها به صورت فراسازمانی به این موضوع می نگرند. ماحصل نگرش فراسازمانی به موضوع مدیریت نوآوری پدیدارشدن ضرورت تعاملات بین سازمانی در این زمینه و به تبع آن تشکیل سازمانهایی خاص با هدف بسترسازی تعاملات بین سازمانی برای شناسایی، پرورش وتکامل ایده های نو ست.

خلاقیت ونواوری

خلاقیت و نواوری آن چنان باهم عجین شده اند که شاید تعریف مستقلی از هر کدام دشوار باشد اما جهت روشن شدن ذهن می توان آنها را به گونه ای مجزا تعریف نمود. خلاقیت یعنی پیدایی وتولید یک اندیشه وتفکر نو در حالیکه نواوری عملی ساختن آن اندیشه و تفکرنو است. در واقع خلاقیت یعنی تولید اندیشه و نواوری یعنی اندیشه خلاق تحقق یافته.

 

تفاوت بین خلاقیت و نوآوری

آقای «کنتر» می گوید: نوآوری، بکارگیری ایده های نوین ناشی از خلاقیت است. او اعتقاد دارد که نوآوری می تواند محصول جدید خدمت جدید یا راه جدید را برای انجام کار نشان دهد، اما خلاقیت توانایی ایجاد فکر و ایده ی بدیع و نو است. « آلبرت شیت» میگوید وجه تمایز خلاقیت و نوآوری این است که خلاقیت فعالیت ذهنی و عقلانی برای ایجاد یک ایده است، حال آنکه نوآوری تبدیل خلاقیت به عمل است.

مراحل نوآوری:

 • نیاز
 • نظر یا ایده
 • پذیرفتن
 • اجراء

کار آفرینی

کار آفرینی فرایندی از ارائه اندیشه های تازه و نو، بهره گیری از امکانات و فرصت های موجود با تکیه بر دانش، پیشه و کار مربوط به آن و پذیرش خطر است. یک کار آفرین به منظور تحقق ایده اش عوامل مورد نیاز مانند: زمین، نیروی کار، مواد مصرفی و سرمایه را فراهم آورده و با استفاده از قدرت تصمیم گیری، مهارت ها و استعدادهای فردی اش در طراحی، سازمان دهی، راه اندازی و مدیریت واحد جدید، ایده اش را تحقق ساخته و از این راه به کسب درآمد می پردازد . کارآفرین سرمایه دار نیست ولی قادر است از سرمایه های راکد به خوبی استفاده کند. همچنین او ممکن است مخترع، عالم، متخصص و هنر دیگران را داشته باشد . آقای «جفری تمونز» اعتقاد دارد کارآفرین از هیچ، یک چیز ارزشمند فراهم می کند. بیل گیتز می گوید: بیشترین راه حل ها در جای دیگری کشف می شود که باید آنها را شناسایی و از حوزه ی کشفشان به حوزه ی خودمان انتقال دهیم؛ این همان کارآفرینی است.

عوامل موثر در فرآیند کارافرینی

 • شرایط اقتصادی و بازاری
 • ساختار و پویایی صنعت
 • چهارچوب قوانین و مقررات
 • سرمایه های اجتماعی
 • جنبه های مربوط به کارآفرین

خلاقیت در مدیریت

یک مدیر خلاق در سازمان جوی ایجاد می کند که هم خود وهم کارکنان دیگر به گونه ای خلاق فکر وعمل کنند ایجاد این جو مستلزم فراهم کردن شرایط است که کارکنان به تفکر بپردازند و برای تحقق این امر نیز باید به اندیشه ها و دیدگاهها فرصت داد تا بروز کنند، اگر افراد سازمان بدانند با عرضه نظرات جدید مورد حمایت وتشویق مدیران قرار می گیرند برای تفکر بیشتر و همچنین ارائه طرح ها و ایده های ابتکاری و خلاق جهت پیشرفت کار سازمان تلاش خواهند کرد.

امروزه بدون خلاقیت و نوآوری و استقرار شیوه هایی که در اجرای استراتژی های رقابتی منجر به بهبود روند نوآوری در سازمان گردد اساساً سازمان یا عرصه را ترک می نماید و یا در این عرصه توانی برای اعمال نفوذ نخواهد داشت.

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.