درباره جستجوگران

جستجوگران بازار رسانه؛همگام با ظهور، توسعه، رونق تولید و شکوفایی تجارت مدرن، روش های معرفی و تبلیغ محصولات و خدمات دست خوش تحولاتی چشمگیر گردیده است.تبلیغات و اطلاع رسانی در کسب و کار امروز به جزئی لاینفک از واحدهای اقتصادی مبدل شده است، به گونه ای که بقاء و تداوم هر تجارتی تا حدود زیادی با موفقیت و یا عدم موفقیت فعالیت های اطلاع رسانی، بازاریابی، بازارسازی و تبلیغاتی محصولات آن واحد، ارتباط مستقیم پیدا کرده است.


خدمات

تولید و اجرا

تولید و اجرا

مدیریت و برنامه ریزی رسانه ای

مدیریت و برنامه ریزی رسانه اینقشه راه

  • ماموریت
  • چشم انداز
  • عوامل کلیدی موفقیت
  • ارزشهای بنیادی
  • مزیت رقابتی


وبلاگ

    با ما در ارتباط باشید